Ik bouw aan de betekeniseconomie door bruggen te bouwen, organisatieontwikkeling en waardevolle business cases

'Als organisatieontwikkelaar breng ik vertrouwen en enthousiasme. Met een hands-on mentaliteit faciliteer ik organisaties hun betekenis te (her)vinden. Met alle betrokkenen in het ecosysteem rond de organisatie creëer ik een nieuwe gedragen mindset, bouw ik aan de bewustwording van hun persoonlijke waarde en hoe zij deze kunnen inzetten om de waarde van de organisatie te vergroten. '

Twee failliete ziekenhuizen: zijn we vergeten waar het ook alweer om ging?

Een golf van verbazing en verontwaardiging ging dit weekend door het land. Twee ziekenhuizen in één dag failliet. Hoe kan dit? Is dit het gevolg van de marktwerking in de zorg? Is de zorg nog te redden? Er wordt gepingpongd met de schuldvraag: hadden de zorgverzekeraars niet bij kunnen springen? Hoe zit het met de […]

Het gonst in Nederland

Het gonst in Nederland. Ik hoor steeds vaker de woorden betekenis, waarde, identiteit en ‘practice what you preach’. Jij ook? Het lijkt een hype, maar is het dat ook? Bewustwording Volgens mij is het een bewustwording van onszelf, mensen op deze wereld, dat wat we doen effect heeft op onze omgeving. Het is een samenspel […]

Eco-systeemontwikkeling

Don Beck (Spiral Dynamics) noemt het een meshwork: een systeem van mensen, organisaties en netwerken wiens doel in relatie staat tot het gezamenlijk doel. De aandacht hiervoor is gegroeid doordat er steeds meer in ketens wordt samengewerkt en met de komende Omgevingswet is het werken aan je ecosysteem gesprek van de dag. Waardeuitwisseling en gemeenschappelijke […]

Zie al ons nieuws