Ik bouw aan de betekeniseconomie door bruggen te bouwen, organisatieontwikkeling en waardevolle business cases

'Als organisatieontwikkelaar breng ik vertrouwen en enthousiasme. Met een hands-on mentaliteit faciliteer ik organisaties hun betekenis te (her)vinden. Met alle betrokkenen in het ecosysteem rond de organisatie creëer ik een nieuwe gedragen mindset, bouw ik aan de bewustwording van hun persoonlijke waarde en hoe zij deze kunnen inzetten om de waarde van de organisatie te vergroten. '

Teal for Teal: vervolg na jaar experimenteren

Teal for Teal is de overkoepelende naam van initiatieven rond het boek Reinventing Organizations van Frédéric Laloux. Tijdens zes bijeenkomsten kwamen we met zo’n tien professionals bij elkaar om te spelen met zelforganisatie en zelfsturing. Centraal stond het eigen groepsproces als praktijkcase. Door als team zelfsturend te werken, leerden we gaandeweg wat daarbij komt kijken. […]

Eerste jaarcyclus Leven en werken met de seizoenen afgerond

De eerste groep heeft de jaarcyclus Leven en weeken met de seizoenen afgerond met een gezellige avond bij het vuur. De tweede groep is al gestart en gaat het komende jaar leven en werken met de seizoenen.

Twynstra Gudde verdiept zich in sociaal ondernemen

Vanmiddag waren Mirjam Gaasterland en Monique van de Kamp-Schut op de markt van Twynstra Gudde over sociaal ondernemen. Ze vertelden over het ecosysteem van Peer!, een Seats2meet locatie, de Serendipity Machine van Seats2meet.com en de stromen van monetair en sociaal kapitaal.

Zie al ons nieuws