nieuw organiseren

Teal for Teal: vervolg na jaar experimenteren

Teal for Teal is de overkoepelende naam van initiatieven rond het boek Reinventing Organizations van Frédéric Laloux. Tijdens zes bijeenkomsten kwamen we met zo’n tien professionals bij elkaar om te spelen met zelforganisatie en zelfsturing. Centraal stond het eigen groepsproces als praktijkcase.

Door als team zelfsturend te werken, leerden we gaandeweg wat daarbij komt kijken. We kregen veel interessante input van elkaar en van sprekers uit de praktijk. Door dat de groep een ‘bovengemiddelde tolerantie voor onduidelijkheid’ had, werd het experiment extra interessant. Want wat doe je als niemand het voortouw neemt? Of als niemand initiatief toont?

Focusgebieden: leren, doen en netwerken

Alice Pereboom heeft gedurende het jaar onze bevindingen verzameld en geanalyseerd. Hier zijn drie focusgebieden uit naar voren gekomen: leren (verdiepen en informatie uitwisselen), doen (oefenen en ontwikkelen van vaardigheden) en netwerken (met bedrijven die met nieuwe vormen van organiseren bezig zijn). We hebben er erg veel zin om hier volgend jaar mee verder te gaan.

Proces en doel

De groep is het afgelopen jaar steeds hechter geworden. Min of meer bij toerbeurt begeleidden we een sessie en uiteindelijk ontdekten we dat het merendeel van de deelnemers een voorkeur heeft voor verdere verkenning en verdieping van de materie. Doel is het individuele en gezamenlijke leerproces. We zijn er nu aan toe om onze ervaring te delen.

Ga je mee op ontdekkingsreis?

In het komende jaar zijn er tweemaandelijks netwerkbijeenkomsten, waar iedereen mag aanhaken. Je kunt deelnemen aan open bijeenkomsten met interessante sprekers met een praktijkcase. Dus noteer de data alvast in je agenda: 27 september en 29 november om 16.00 bij Peer! in Amersfoort. Daarnaast worden er subgroepen gevormd met bijvoorbeeld intervisiebijeenkomsten of verdieping in een bepaald thema.

Een stap naar voren

Als je je bij een initiatief als dit aansluit, doe je ook persoonlijk een stap naar voren. Wat nieuwe organisatievormen met elkaar delen is dat ze een beroep doen op gelijkwaardigheid, commitment en verantwoordelijkheidsgevoel. Taken kunnen worden verdeeld, mandaten gegeven en weer ingetrokken. Bewustzijn over het gezamenlijke doel en openheid over de eigen drijfveren horen hier natuurlijk bij. Ben jij er klaar voor om een stap naar voren te zetten?

Stuur mij een mail als je meer informatie wilt: info@sandrabarth.nl. Let op: er is maar beperkt plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *