betekeniseconomiesociaal ondernemen

Move2social zoekt business coaches

Ben je een ervaren ondernemer, die graag ervaring, tijd en plezier deelt met een sociaal ondernemer? Meld je aan!

GEZOCHT:
businesscoaches voor sociaal ondernemers in Amersfoort en omstreken

De samenleving verandert. In dit tijdsgewricht zoeken we naar een andere rolverdeling tussen overheid,
inwoners en bedrijven. Een overheid die maatschappelijke initiatieven ondersteunt en faciliteert. Waarin de
markt en de overheid elkaar vinden in oplossingen die niet door ambtenaren en politici zelf bedacht kunnen
worden. En niet zonder hulp door de markt alleen van de grond komen. Creatieve en ondernemende
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Niet primair uit winstoogmerk, maar vanuit de wens om
maatschappelijke impact te maken. Op eigen benen.

Wat nodig is, zijn nieuwe partnerships, actieve ondersteuning en begeleiding van sociale startende
ondernemers om met een goed plan en de juiste financiering uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan.
Move2Social wil die beweging mogelijk maken, en ondersteunen. Een eerste groep van tien tot twaalf sociaal
ondernemers gaat in september van start. Dit zijn zowel start-ups als scale-ups. Met hulp van de partners
bouwen zij in vier maanden hun ondernemingsplan. Met ervaren ondernemers als coach. En met een
afsluitend pitchevent, waarin de ondernemers een beroep kunnen doen op het netwerk om een
daadwerkelijke start mogelijk te maken.

Aan elke deelnemer wordt een coach gekoppeld. Wat brengt een coach?

 • ruime ondernemerservaring en de bereidheid deze ervaring te delen: persoonlijke aandacht
 • advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van een businessplan
 • hulp bij de voorbereiding van een pitch
 • liefst met relevante branche/marktkennis
 • toegang tot een netwerk
 • inspiratie en support

Wat biedt Move2Social?

 • verbreding van uw netwerk
 • voldoening
 • een goede briefing, en begeleiding tijdens het programma
 • een zorgvuldige match met de kandidaat.

Wat vraagt Move2Social?

 • Zo’n 6 ontmoetingen van ongeveer één uur met een sociaal ondernemer en enige voorbereiding, in
  de periode oktober tot en met december.
 • Het programma dat de deelnemers volgen is thematisch opgezet. Parallel aan de inhoud wordt gewerkt
  aan de onderdelen van een eigen businessplan. Als coach ondersteunt u door kritisch te reflecteren op
  de onderdelen van het plan.
 • Uw aanwezigheid tijdens het afsluitend pitchevent wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie?

Kijk online op www.move2socialamersfoort.nl of neem contact op met projectleider Jenny den Hertog via
06-2708 5534 of j.denhertog@kplusv.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *