betekeniseconomieketensamenwerkingorganisatieontwikkelingsamensturingverandermanagement

Al lerend wendbaar worden vanuit eigenaarschap

Regelmatig spreek ik organisaties die bezig zijn hun organisatie aan te passen aan deze tijd. Wat bij deze gesprekken naar voren komt, is de behoefte om de organisatie meer wendbaar te maken, de medewerkers meer in verbinding met hun omgeving te laten werken en dat medewerkers eigenaarschap nemen, zodat zij proactief bijdragen aan de doelen van de organisatie. Bekende onderzoeksfeiten zijn dat de medewerker van deze tijd een zinvol organisatiedoel minstens zo belangrijk vindt als een goed salaris. Dit geldt niet alleen voor medewerkers, je organisatie krijgt ook naar de omgeving een identiteit als het zichtbaar een doel nastreeft. Maar wat je naar buiten communiceert moet wel kloppen met wat er intern gebeurt, anders kom je ongeloofwaardig over.

Aan de slag

inclusie MVO afstand arbeidsmarkt meedoen organisatieontwikkelingAls je met deze thema’s aan de slag wilt, kun je de volgende vier punten in je aanpak meenemen:

  1. samen sturen om een gezamenlijk doel te bereiken
  2. binnen gelden dezelfde waarden als die naar buiten wordt gecommuniceerd
  3. processen en systemen ondersteunen de te bereiken doelen
  4. in verbinding met de omgeving.

1. Samen sturen om een gezamenlijk doel te bereiken

Het lijkt voor de hand te liggen, dat er in een organisatie een gezamenlijk doel is, maar toch zie ik regelmatig dat dat niet het geval is. Door een helder doel te formuleren en dit vervolgens steeds te blijven delen, bijvoorbeeld in de vorm van verhalen, zorg je dat het doel op het netvlies blijft en blijft leven. Met elke medewerker maak je afspraken wat hun bijdrage zal zijn aan dit doel. Zij mogen dit zelf invullen. Door het niet voor hen te bepalen, maar het bottom up te laten ontstaan. Dan zul je zien dat er de meest creatieve ideeën ontstaan. Deze aanpak komt uit Samensturing, het boek van Rianca Evers-den Ouden van Saminc, Kenniscentrum voor samensturing, waar ik ook bij betrokken ben.

2. Binnen gelden dezelfde waarden als die naar buiten worden gecommuniceerd

biologisch organisatieontwikkeling duurzaamheid food Het is makkelijk om een campagne te starten om een goed doel te steunen, zodat je een groener imago krijgt. Maar is de bedrijfsvoering ook echt groen? Of is dit ‘window dressing’? Om in de hele organisatie ook écht te zijn wat je naar buiten verkondigt, heeft best wat voeten in de aarde. Met andere woorden: Practice what you preach. Kaj Morel van de Zaak van Betekenis heeft hier verschillende boeken over geschreven. Het vraagt om een monitoring van de intrinsieke waarden bij de mensen die de organisatie vormen. Je werkt aan de intrinsieke waarden door met elkaar het gesprek aan te gaan, zoals ik in de vorige alinea beschreef. Je kunt ze meetbaar maken en monitoren met de Schaal van Betekenis.

3. Processen en systemen ondersteunen de te bereiken doelen

In een organisatie zijn veel processen, die het werk makkelijker maken. Zo zijn er afspraken over beloning en wat je daarvoor moet doen. Je weet wat je moet doen als er een klantvraag komt en wat er gedaan moet worden om een factuur te sturen. Gelukkig maar, anders moet je steeds opnieuw het wiel uitvinden. Iedere medewerker heeft zijn taak in het geheel en het loopt naadloos in elkaar over. Tenminste, totdat je het doel van de organisatie verandert en de manier van werken om dit doel te realiseren meeverandert. Dan kunnen processen opeens hinderlijk worden omdat ze niet meer aansluiten. Zo heb ik meegemaakt dat de beloningsstructuur aan de oude doelen gekoppeld bleef, waardoor iedereen toch het oude gedrag bleef volhouden.

4. In verbinding met de omgeving

We worden ons steeds meer bewust dat wat we doen, invloed heeft op onze omgeving. Ketensamenwerking neemt toe en overheid en bedrijfsleven bundelen de krachten in publiek-private samenwerkingen. Dit vraagt van medewerkers dat ze niet alleen over de grenzen van de organisatie kijken, maar daar ook contacten onderhouden en samen met deze contacten initiatieven ontplooien wanneer de situatie daarom vraagt. Elke medewerker moet als het ware leren katalyseren, zijn eigen ecosysteem ontwikkelen en managen. Dit vraagt training, maar ook de ruimte krijgen om te proberen en experimenteren in een veilige setting.

Wat mij beweegt

natuur passie samen organisatieontwikkeling bewegingIk vind het super om met de mensen in een organisatie met deze punten aan de slag te gaan. Ik maak persoonlijk contact met de mensen en hoor en voel wat er leeft. Dit bepaalt of er nog interventies nodig zijn om de stap vooruit te maken. Open gesprekken en ruimte voor wat er is, creëren de mogelijkheid om de stap te zetten naar nieuwe mogelijkheden en samen een nieuwe weg uit te stippelen. En dan: aan de slag. Mijn pioniersbloed gaat sneller stromen als we met elkaar aan de slag gaan. De energie die ik voel, heeft een stimulerend effect op anderen en dat geeft mij weer energie. Soms zit het tegen, dan ga je met elkaar op zoek naar oplossingen en altijd is er weer een weg om samen de volgende stap vooruit te zetten.

Al lerend vooruit

Het vraagt tijd, zo’n proces, vaak een jaar of 2 à 3. Maar het is de moeite waard. Je bent ingespeeld op de toekomst, sterker: je draagt bij dat er een toekomst is. Samen met management, staf en uiteraard de medewerkers ga ik aan de slag om richting te bepalen. Daarna gaan we de richting vertalen naar de organisatie en de mensen daarin. Dat doen we samen, zodat iedereen zich mede-eigenaar voelt. Het zal niet altijd gelijk goed gaan, want zo werkt dat met een nieuwe richting uitzetten. Maar als je een open en veilige sfeer creëert, kun je al lerend stappen vooruit zetten.

Meer weten?

Neem gerust contact op of kijk op de pagina organisatieontwikkeling.

Hartelijke groet,al lerend wendbaar worden Sandra Barth

Sandra Barth

info@sandrabarth.nl
06-43228705

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *