betekeniseconomieketensamenwerkingnetwerken rond een maatschappelijk themaoverheidsociaal ondernemen

Regionomie in Amersfoort: ‘Samen bouwen aan de betekeniseconomie’

Deze blog werd op 12 november 2019 gepubliceerd op socreatie.nl.

Op reis

Onder de naam ‘Expeditie Nieuw Amersfoort’ zijn deze veertig Amersfoorters op reis. De reis is een initiatief van het netwerk Impact Midden dat de betekeniseconomie stimuleert in de regio Amersfoort/Utrecht. Tijdens deze reis werken ze aan initiatieven en start-ups volgens de filosofie Blue Economy. Deze filosofie bouwt bottom-up aan een sociale en duurzame economie.

Ontdekking van Groningen

De aanpak Regionomie is al eerder toegepast in de ‘Ontdekking van Groningen’. In dit project zijn twintig business cases benoemd, waarvan er vijf zijn uitgewerkt tot concrete plannen. Op meerdere plaatsen in het land staan restaurants hun koffieprut af aan zwammenboeren. Of een duurzame woongemeenschap, waar ook ouderen een plek krijgen. Dit draagt bij aan de vermindering van eenzaamheid en verbinding tussen generaties.

Van saai dorp naar bloeiende plek om te wonen en werken

Meppel is omgetoverd tot een toeristisch dorp met winkels en restaurants die duurzaam en sociaal ondernemen. Dit levert banen op voor jong en oud.  Hiervoor was er behalve gondelvaren weinig te doen in het dorp. Toeristen konden hun geld niet uitgeven en trokken weg. Dankzij Regionomie is het dorp nu een gewilde plek om te wonen en werken.

Regionomie: wat is het?

Luigi Bistagnino en Gunter Pauli zijn bekende ambassadeurs voor de Blue Economy, waar reststoffen weer hergebruikt worden door bedrijven met duurzame producten. Geïnspireerd door deze ambassadeurs zijn Geerd Schlangen en Engbert Breuker in Nederland verder gegaan met deze ‘systemic design aanpak‘. De aanpak begint met het in kaart brengen van vraagstukken in een regio, waarna de context van deze vraagstukken wordt onderzocht. Daarmee worden de problemen en uitdagingen van een kwestie helder. Zo kunnen er over sectoren heen verbindingen gelegd worden met andere vraagstukken en ontstaan er concrete innovatieve business cases, waarmee sociale en duurzame start-ups aan de slag kunnen.Op grotere schaal wordt het systeem verbeterd en ontstaat er een netwerk van bedrijven, organisaties en betrokkenen die samen bouwen aan een betekeniseconomie.

Het lijkt een ingewikkelde exercitie, maar met een goede begeleiding ontstaat er een lokale community die zich inzet voor een sociale, duurzame economie. De ‘Regionomie aanpak’ leidt ertoe dat nieuwe bedrijven en coalities concrete oplossingen gaan exploiteren. Zo ontstaat er een levensvatbare aanpak die ook op de lange termijn werkt. In tegenstelling tot initiatieven die subsidie krijgen, die vaak stoppen als het geld op is.

Herhalen in andere steden

Sandra Barth zet zich al jaren in voor de betekeniseconomie. Eerst vanuit haar bedrijf Peer!, een Seats2meet locatie, nu als zzp’er en mede-initiatiefnemer van het netwerk Impact Midden. “Het bouwen aan de betekeniseconomie moet groter, sneller en effectiever. Het is vijf over twaalf, we moeten met zijn allen werken aan het vernieuwen van de economie: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Apart van elkaar kunnen we de vraagstukken van vandaag niet oplossen. Ik zet mij daarom helemaal in voor Regionomie. Ik wil tegen mijn (klein)kinderen kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb wat in mijn macht lag,”, vertelt Sandra Barth. “We doen Regionomie nu in Amersfoort, maar in elke regio kan deze aanpak uiteraard worden toegepast. Het succes van deze levensvatbare business cases hangt voor een groot gedeelte af van de deelname van gemeenten, bedrijfsleven, (maatschappelijke) organisaties én burgers.”

Over Impact Midden

Impact Midden is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en overheden die in de regio Midden-Nederland bouwen aan een betekeniseconomie. Samen met Red to be Blue en Pentascope helpt Impact-Midden gebieden, steden, regio’s, bedrijfsomgevingen bij inrichting en ontwikkeling volgens de principes van Systemic Design.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *