Geen categorie

Besef dat we onderdeel van complexe ecosystemen zijn

In januari riepen de pioniers van de Trendrede de komende tien jaar uit tot ‘Het Doorslaggevende Decennium’. Dat is niet verwonderlijk, want in dit doorslaggevende decennium komt het erop aan of we ons gezamenlijk verbinden om te bouwen aan de toekomst van onze aarde, willen onze kinderen hier een toekomst hebben. Een citaat uit de Trendrede, die helemaal weergeeft waarom ik mij inzet voor ketensamenwerking en/of ecosysteemontwikkeling:

“De afgelopen 10 jaar heeft zich een mentaliteitsverandering afgetekend. Deze zet zich de komende tien jaar voort in gedrag. Wij als individuen zijn hierbij de bouwstenen, die hieraan betekenis geven. … Dat betekent dat we ieder van ons een taak hebben in dit doorslaggevende decennium…. Het besef dat alles met alles samenhangt dringt door. …Wie een kleinigheid verandert, verandert het geheel. ..Het besef groeit dat we allemaal onderdeel van complexe ecosystemen zijn. ..We zijn niet alleen onderling verbonden binnen het kleinere ecosysteem van werk of leefomgeving, maar ook afhankelijk van het grote mondiale ecosysteem. We raken mentaal ontregeld als de wereld in brand staat. Want wij zijn onze natuur. Dat inzicht is fundamenteel voor een natuurlijk, duurzaam en betekenisvol bestaan”.

Samenwerken over organisatiegrenzen heen
Ik zie dat het steeds essentiëler wordt om over organisatiegrenzen te samenwerken. Of dit nu is om kennis te delen, beter afgestemde zorg te verlenen of om gezamenlijk een nieuw (duurzaam) product op de markt te brengen. Het vraagt om partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk gaan voor één doel. Waar het collectief belang een win-win is voor alle individuele belangen. Waar samengewerkt wordt vanuit eigenaarschap en met heldere kaders, kortom Ketensamensturing! 

Ketensamensturing
In 2018 verscheen het boek ‘Samensturing’ van Rianca Evers. Zij promoveerde op dit onderwerp en dit organisatieprincipe blijkt ook in samenwerking over organisatiegrenzen heen goed toepasbaar. Samen met mijn collega’s van Saminc hebben we elk een eigen expertise: zorg, participatie, omgevingswet, energietransitie, bouw en betekeniseconomie. Je raadt het al: mijn focus ligt op betekeniseconomie, hoewel ik ook projecten heb gedaan in de zorg en welzijn. In mijn vorige blog lees je een aantal leuke voorbeelden van projecten waarin ik de ketensamenwerking heb gefaciliteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *