Diensten

“We willen met onze organisatie meer betekenis toevoegen, zodat de waarde van onze organisatie toeneemt. Maar waar moeten we beginnen? Hoe kunnen we mensen enthousiasmeren om met ons mee te doen?”

“We lopen tegen een maatschappelijk probleem aan, waar ook gemeente en andere bedrijven last van hebben. Hoe kunnen we onze krachten bundelen om dit probleem adequaat op te lossen?”

Waar kom ik 's morgens mijn bed voor uit?

Ik bouw aan een betekeniseconomie waar sociaal en monetair kapitaal in balans zijn met een positieve impact op natuur, mens en maatschappij.

Vergroten betekenis en impact
Ik geloof dat organisaties de toekomst hebben die zich verbinden aan de betekeniseconomie, waarbij de organisatie waarde toevoegt aan zijn omgeving. Steeds meer organisaties zijn actief bezig met het vergroten van hun betekenis en sociaal maatschappelijke impact. Het vraagt wezenlijk anders kijken naar en denken over:

  • jezelf, je organisatie en elkaar
  • financiële en sociaal maatschappelijke waarde
  • ecosystemen en kansen.

Waar kun je me voor bellen?

Diagnose of Samensturing past bij jouw organisatie

Wil je weten of Samensturing past in jouw organisatie? Met deze diagnose weet je het zeker. Deze diagnose is gratis, als er een vervolgtraject volgt! De diagnose is incl. intakegesprek, validatie bij management en medewerkers, schriftelijke advies en adviesgesprek. Kosten diagnose indien geen vervolgtraject: €2.000,00.

Teamanalyse

Is er een team dat niet lekker (samen)werkt? Wil je weten wat er aan de hand is? Met deze analyse weet je het zeker. Deze analyse is gratis, als er een vervolgtraject volgt! De analyse is incl. intakegesprek, validatie bij de teamleider, medewerkers en evt. betrokken afdelingen, schriftelijk advies en adviesgesprek. Kosten teamanalyse indien geen vervolgtraject: €1.750,00.

Escape Room voor teamontwikkeling

Deze interactieve en spannende interventie voor teamontwikkeling is inzetbaar bij een kick off van een projectteam, analyse van teamissues, teambuilding én als interventie in een verandertraject.

  • Incl. sessie rond talenten en de samenwerking van de teamleden is de prijs €1.500,00.
  • Indien er op dezelfde dag nog een team de Escape Room doet, is de prijs van de tweede en derde sessie €750,00. Maximaal 3 sessies op 1 dag.
Regionomie

Met Regionomie bouwen we aan een ecosysteem van burgers, bedrijven en lokale overheid in een regio. Samen ontwikkelen we business cases rond de regionale vraagstukken met circulaire en sociale elementen, zodat er duurzame oplossingen ontstaan met eigenaren die een concreet bedrijf starten rond de betreffende thema’s. Met Regionomie bouwen we aan de Cirulaire economie, vergroten van werkgelegenheid én sociaal ondernemerschap. Is er in jouw gemeente ook interesse voor een dergelijk traject? Neem contact op voor een gratis adviesgesprek!

Facilitator teamsessie, multistakeholdersessie of medewerkersbijeenkomst?

Een nieuwe stap zetten met je organisatie of een kick off in het nieuwe jaar met de nieuwe strategie? Een (extra) facilitator nodig bij een sessie? Je kunt me ook los inzetten voor één sessie. Bel gerust even voor de mogelijkheden.

  • Voltallige medewerkersbijeenkomst incl. organisatie, ontwerp, begeleiding, verslag, excl. locatie, catering en evt. extra facilitators en acteurs zijn de kosten €2000,00.
  • Incl. voorbereidingsgesprek, ontwerp, begeleiding en verslag zijn de kosten €700,00 per dagdeel.
  • Als extra facilitator zijn de kosten €400,00 per dagdeel.

Wat doe ik?

Organisatie ontwikkeling

Organisaties leren wendbaar en in contact met hun omgeving te zijn.

Lees meer

Ketensamenwerking

Partijen verbinden om gezamenlijk organisatieoverstijgende vraagstukken aan te pakken.

Lees meer

Large scale interventions

Betekenisvolle festivals/congressen en (in-company) events tot 1000 personen.

Lees meer

Gereedschapskist
Neem een kijkje in mijn gereedschapskist

Lees meer

Hoe doe ik dat?

Bij alles wat ik doe, staat mijn intentie centraal: bouwen aan een wereld waar we leven en werken in harmonie met de natuur en onze medemens, vanuit het besef dat we allen één zijn.

Ik ben een ecosysteemontwikkelaar die zich richt op het bouwen en ontwikkelen van ecosystemen. Veranderingen waarbij ketensamenwerking een rol speelt (waarbij meerdere organisaties zijn betrokken) of nieuwe manieren van werken binnen grote organisaties, bijvoorbeeld met meerdere vestigingen.

Het lukt mij om mensen mee te krijgen, begrip voor elkaar te hebben en zelfs enthousiaste ambassadeurs te worden. Ook waar mensen het vertrouwen verloren hebben. Ik breng zachtheid in precaire situaties. Ik ben een ondernemende bouwer en vind het belangrijk dat mijn werk bijdraagt aan de transformatie naar de betekeniseconomie.

Jacco Hoving
Sandra brengt mensen bij elkaar en zorgt voor verbinding. Ze bouwt aan een ecosysteem waar men elkaar weet te vinden en te versterken. Sandra is een warme persoonlijkheid waarbij je je welkom voelt.
Gunie du Chatinier
Sandra is innemend, vriendelijk en sensitief en kan goed luisteren. Als organisatieontwikkelaar beschikt ze over een goed analytisch vermogen, kan denken in concepten en vanuit een visie. Ze heeft een goed gevoel voor de juiste keuze van interventies die bij de betreffende situatie en doelstelling horen. Met haar hands-on mentaliteit (aanpakken, realiseren vanuit daadkracht) is zij een organisator die overzicht houdt.
Jeroen Broersma
Sandra's kwaliteit zit 'm in het verbinden en in beweging brengen van mensen en organisaties. Dit heeft zij bewezen met de opbouw en ontwikkeling van Peer! tot een succesvolle formule/locatie waar mensen elkaar treffen en werken. Niet voor niets is zij het schoolvoorbeeld voor Seat2Meet geweest hoe je in korte tijd een betrokken community hebt opgebouwd. Zij is in staat mensen in hun krachten te zetten en zichzelf te herpakken. Zij doet dit alsof het haar tweede natuur is.