Bouwen en ontwikkelen van open systemen

Het ontwikkelen van open systemen

Grenzen vervagen. Door globalisering, toename van social media, internet en de netwerksamenleving zijn organisaties niet meer als een zuil te zien. Zij functioneren in een ecosysteem van een keten, maar hebben vaak ook dochterbedrijven of stichtingen die ze zelf hebben opgericht of waarmee ze samenwerken. Het vraagt nogal wat om op al deze plekken de samenhang te bewaken, de commitment van de partijen (die hun belangen hebben) en een eensluidend verhaal naar buiten te communiceren dat in lijn is met elkaar.

Diverse soorten open systemen

Er zijn allerlei soorten ecosystemen, ook we open systemen genoemd. Denk aan bedrijfsnetwerken, netwerken waar bedrijven en overheid de handen ineen slaan om een maatschappelijk doel het hoofd te bieden (denk bv. aan de U15 waar bedrijven en overheid in de regio Utrecht zich inzetten om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen), een nieuwe wet die samenwerking nodig maakt (Omgevingswet) of een maatschappelijke beweging zoals Nederland Kantelt, die alle vernieuwers bij elkaar brengt en de transitie van de samenleving bevordert.

Hoe doe je dat: een open systeem ontwikkelen?

Er zijn allerlei theorieën die onderbouwen hoe wij tegenwoordig omgaan met het bouwen en ontwikkelen van (open) systemen. Denk aan Spiral Dynamics, Integral Theory, groepsdynamica etc. Maar het belangrijkste vind ik een gemeenschappelijk doel, partijen met ditzelfde doel en verbinding. Het begint met het vinden van het gemeenschappelijk (hoger) doel en de commitment van de in de kern betrokken partijen. Daarna gaat het om het aanhaken van partijen die hetzelfde (hoger) doel delen en zich hier ook voor in willen zetten. Financieel, maar vooral ook in zichtbaarheid, ruchtbaarheid, meebouwen en kennis en middelen delen. Hierbij is de sleutel de verbinding houden met alle partijen. Ik beschrijf het meestal als je voelsprieten uithouden: is iedereen nog aangehaakt, delen ze het hoger doel nog, of hebben ze inmiddels andere belangen (die vaak voortkomen uit een externe prikkel, waar misschien het hele ecosysteem op zou moeten of kunnen inspelen).

Wat gebruik je hierbij?

Uiteraard gebruik ik hierbij mijn kennis en ervaring van verandermanagement, marketing/communicatie en bedrijfskunde. Het is allemaal nodig om een netwerk warm te houden: online, fysiek en persoonlijk. De afgelopen jaren heb ik mijn gereedschapskist gevuld met Spiral Dynamics, Systemic Design, Sociale netwerk analyse, NLP, Meshworking, Art of Hosting, Teal for Teal, Agile organiseren, Betekeniseconomie, Nieuwe economie en Implementatiekunst. Deze tools zijn allemaal nodig om een goed samenwerkingsverband of ecosysteem op te bouwen.

Op weg naar een betere wereld

Er zijn steeds meer organisaties, overheden en bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. Of dit nu is op het gebied van duurzaamheid, sociaal ondernemen of maatschappelijke kwesties die aangepakt worden, ze pakken het individueel of samen aan. Ik hou in grote lijnen vier stappen aan bij het teweeg brengen van een wezenlijke verandering.

Wezenlijke verandering

Essentieel bij een wezenlijke (maatschappelijke) verandering zijn vertrouwen, daadkracht, energie, gezamenlijkheid, authenticiteit en de collectieve intelligentie van de betrokkenen.

Stap 1. Anders leren denken

    Met alle betrokkenen in het ecosysteem van de organisatie gaan we de dialoog aan. Waar gaat het om? Waarom willen we dit thema aanpakken? Wat is de  betekenis die we willen toevoegen en wat kan elke partij hieraan bijdragen? Hoe zouden we het thema op een andere manier kunnen benaderen dan dat we altijd al gedaan hebben, waardoor we echt waarde toevoegen?

Stap 2. Beweging komt op gang

    Wie willen we bereiken en hoe gaan we dit doen? Als de nieuwe manier van denken over waarde begint te landen, gaat er beweging ontstaan. Mensen nemen elkaar mee in het betekenisdenken en automatisch worden er andere beslissingen genomen: meer bewustere keuzes. In de maatschappij bij de bereikte doelgroep, maar ook binnen de betrokken partijen.

Stap 3. Op zoek naar nieuwe betekenisvolle structuren

    Door de bewustere keuzes, zullen de betrokken partijen vanzelf gaan nadenken of hun organisatie dezelfde waarden en betekenis toevoegen als het doel waaraan ze meewerken. Als het niet van binnenuit gebeurt, dan gebeurt het wel door de gesprekken met (keten)partners of externe druk. Kortom, doen we wat we zeggen?

Stap 4. Echte betekenis toevoegen

    Als het hele ecosysteem in lijn is qua waarden en hoger doel, kan het ecosysteem échte betekenis toevoegen aan de maatschappij.

Gedurende dit hele proces kan ik het ecosysteem begeleiden. Afhankelijk van de grootte van het ecosysteem en of het nog opgebouwd moet worden, kost het meer tijd. Dit doe ik samen met ervaren professionals in de betekeniseconomie, afhankelijk van wat er in welke fase nodig is. Op de pagina over mij zie je met welke organisaties ik samenwerk.

Interesse gekregen?

Neem gerust contact op, dan gaan we een kop koffie drinken om te bekijken wat ik voor jou kan betekenen.