Gereedschapskist

In mijn gereedschapskist zitten de nieuwste modellen en gedachtes over ecosysteemontwikkeling. Ik ben één dag per week verbonden aan The Hague Center, dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van (internationale) meshworks (=samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheid en instellingen). Hieronder een impressie van een deel van mijn tools:

 • Spiral Dynamics
 • Integral Theory
 • Theory U
 • S-curves
 • Systemic Design
 • Sociale netwerk analyse
 • NLP
 • Meshworking
 • Art of Hosting
 • Teal for Teal
 • Agile organiseren
 • Betekeniseconomie
 • Creatiesessies
 • Serendipity Machine
 • Doughnut economics
 • Implementatiekunst

Spiral Dynamics geeft een bril om naar waardesystemen te kijken. Vooral bij het faciliteren en bij elkaar brengen van verschillende partijen, is het belangrijk om te beseffen dat elke organisatie zijn eigen cultuur heeft en dus een eigen waardesysteem. Deze waardesystemen zijn met Spiral Dynamics in een context geplaatst, die internationaal in te zetten is. Het geeft een kader zonder oordeel, waarin het mogelijk wordt om begrip voor elkaar op te brengen en elkaars 'taal' te verstaan.

Integral Theory, het AQAL-model, van Ken Wilber geeft een mooie bril om met elkaar het gesprek aan te gaan over de belangen, behoeften en bijdragen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit je individuele innerlijk (intentie), je individuele uiterlijk (gedrag), het collectieve innerlijk (cultuur) en het collectieve uiterlijk (systeem). Deze vier kwadranten hangen namelijk sterk met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Je kunt alleen een maatschappelijke transitie bereiken door aandacht te besteden aan zowel technologie en gedrag, als aan individuele transformatie en collectief gedeelde betekenis en waarden.

Theory U is een fundamenteel transformatieproces van drijfveren, zingeving en inspiratie van mensen. Waar mensen bij elkaar komen om iets nieuws (een samenwerkingsverband, community of netwerk) te starten, kan de bril naar dit transformatieproces niet ontbreken.

De Schaal van Betekenis meet zowel de financiële als de sociaal maatschappelijke waarde van een organisatie. Het doel hiervan is om een ander denken te stimuleren dat niet alleen focust op de financiële aspecten van een bedrijf, maar ook de sociaal maatschappelijke. Immers, een bedrijf is meer dan alleen de cijfers.

Het Inspiratiespel van Nederland Kantelt is een mooie eerste kennismaking voor een organisatie met anders denken (zie stap 1 bij organisatieontwikkeling). Deelnemers krijgen inzicht in de grote transitiebewegingen en de eigen rol hierin. Ze krijgen handvatten en vormen om hier in de toekomst mee verder te kunnen.

Tijdens een creatiesessie staan twee HARTwerkers centraal die van hun passie hun werk willen maken. Zij leggen hierover een vraag voor aan 6-12 onbekende mensen die op hun beurt kijken of zij iets van hun eigen talent in kunnen zetten om de HARTwerkers een stap verder te helpen. Deze creatiesessies zijn ook goed in te zetten in een organisatie(verandering), met directe collega's en/of juist collega's van andere afdelingen en samenwerkingsorganisaties.

Serendipity Machine

Bij het omvormen van een gesloten organisatie naar een open systeem, waar kennis de organisatie binnen kan vloeien, werk ik naast bewustwordingssessies ook met de Serendipity Machine van Seats2meet. Hiermee haak je aan in het ecosysteem wereldwijd, waar je binnen no time relevante antwoorden krijgt op elke willekeurige vraag die je stelt.

Leiderschaps- programma

Sandra Barth Organisatieontwikkeling

In een leiderschapsprogramma faciliteer ik de dialoog tussen management en medewerkers over hun essentie en hoe zij deze vorm kunnen geven in de betekenisvolle organsiatie. Dit is geen standaardprogramma, maar afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie.

De donut geeft aan of een organisatie waarde uit zijn omgeving onttrekt of dat het juist waarde toevoegt. De kunst is om bij de bedrijfsvoering tegemoet te komen aan de behoeften van de omgeving binnen de behoeften van de aarde.