Gereedschapskist

In mijn gereedschapskist zitten de nieuwste modellen en gedachtes over betekeniseconomie. Uiteindelijk gaat het om de organisatie en de mensen erin en bepalen we samen de stappen om te komen tot een betekenisvolle organisatie. Hieronder een kleine impressie van een deel van mijn tools:

  • Schaal van betekenis
  • Inspiratiespel
  • Creatiesessies
  • Serendipity Machine
  • Leiderschapsprogramma
  • Doughnut economics
  • Implementatiekunst Pentascope
  • Participatiekunst Pentascope

De Schaal van Betekenis meet zowel de financiële als de sociaal maatschappelijke waarde van een organisatie. Het doel hiervan is om een ander denken te stimuleren dat niet alleen focust op de financiële aspecten van een bedrijf, maar ook de sociaal maatschappelijke. Immers, een bedrijf is meer dan alleen de cijfers.

Het Inspiratiespel van Nederland Kantelt is een mooie eerste kennismaking voor een organisatie met anders denken (zie stap 1 bij organisatieontwikkeling). Deelnemers krijgen inzicht in de grote transitiebewegingen en de eigen rol hierin. Ze krijgen handvatten en vormen om hier in de toekomst mee verder te kunnen.

Tijdens een creatiesessie staan twee HARTwerkers centraal die van hun passie hun werk willen maken. Zij leggen hierover een vraag voor aan 6-12 onbekende mensen die op hun beurt kijken of zij iets van hun eigen talent in kunnen zetten om de HARTwerkers een stap verder te helpen. Deze creatiesessies zijn ook goed in te zetten in een organisatie(verandering), met directe collega's en/of juist collega's van andere afdelingen en samenwerkingsorganisaties.

Serendipity Machine

Bij het omvormen van een gesloten organisatie naar een open systeem, waar kennis de organisatie binnen kan vloeien, werk ik naast bewustwordingssessies ook met de Serendipity Machine van Seats2meet. Hiermee haak je aan in het ecosysteem wereldwijd, waar je binnen no time relevante antwoorden krijgt op elke willekeurige vraag die je stelt.

Leiderschaps- programma

Sandra Barth Organisatieontwikkeling

In een leiderschapsprogramma faciliteer ik de dialoog tussen management en medewerkers over hun essentie en hoe zij deze vorm kunnen geven in de betekenisvolle organsiatie. Dit is geen standaardprogramma, maar afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie.

De donut geeft aan of een organisatie waarde uit zijn omgeving onttrekt of dat het juist waarde toevoegt. De kunst is om bij de bedrijfsvoering tegemoet te komen aan de behoeften van de omgeving binnen de behoeften van de aarde.