Large Scale Intervention

Een ecosysteem bouwen gaat niet zonder het organiseren van bijeenkomsten. Een maandelijks terugkerende bijeenkomst is door veel mensen wel te organiseren, maar soms is het interessant om een grotere bijeenkomst te organiseren. Bijvoorbeeld om meer mensen uit te nodigen en te betrekken bij het (maatschappelijk) doel of om het publiek te informeren. Dan heeft het flink wat meer voeten in de aarde. De afgelopen jaren heb ik meerdere malen grote interventies georganiseerd, zowel in organisaties als daarbuiten van 50 tot 1000 personen. Daarmee heb ik een vast proces ontwikkeld, dat ik samen met een team kan uitvoeren.

large scale intervention
Creathon Scale of Significance 2018

Wat is Large Scale Intervention?

De term is afkomstig uit de verandermanagement-theorie.  Large Scale Intervention baseert zich op het opensysteemdenken
en op voortschrijdend inzicht door continue samenspraak tussen de begeleiders en kleine en grote dwarsdoorsneden van het ecosysteem. Ze is gericht op het vergroten van het veranderings- en leervermogen, niet alleen van het individu maar ook van het collectieve ecosysteem. Dat betekent dat het meer is dan eventmanagement: er treedt een verandering op bij de deelnemer en daarmee bij het hele ecosysteem. Hierbij kunnen we alles organiseren van A-Z.

 

Programma

We ontwikkelen met elkaar het concept: wat is het doel van de interventie en wat moet er bij de deelnemers teweeg gebracht worden? Welke transformatie moeten zij ondergaan? Vervolgens kijken we of het in één groot event kan of in meerdere kleine, gedurende een bepaalde periode. Wat zijn de gewenste resultaten?

Hierbij kijk ik ook naar een verdienmodel (in geval van een ecosysteem) en maak ik een draaiboek voor de crew en sprekers.

bewust ondernemen festival
Inspiratiefestival Bewust Eemland 2016 en 2017

Facilitair

De eerste stap is een geschikte locatie te vinden, die past bij het verhaal en de gewenste transformatie van het evenement. In een later stadium regelen we audiovisuele wensen, inrichting, catering en ontvangst (registratiebalie).

Creathon Scale of Significance 2018

Communicatie

Het is bij een ecosysteem onvoldoende om een enkele uitnodiging te sturen. Een succesvolle deelname en daarmee een transformatie vraagt om een verhaal te laden en (online) te communiceren. Mijn team kan de totale promotie verzorgen van een online campagne tot en met communicatie via de kanalen van partnerorganisaties. We kunnen ook een consistente look&feel (huisstijl) voor het project/programma ontwikkelen. Denk hierbij ook aan een event website en indien gewenst een community platform. Uiteraard ook de communicatie na het evenement, want het evenement is pas afgelopen als alle partijen geïnformeerd zijn over de resultaten en follow-up.

Financiën

Budgetbewaking en deelnemersadministratie.

Crew

Geen succesvol evenement zonder goede ondersteuning. We zorgen ervoor dat er voldoende mensen zijn om hand- en spandiensten te verlenen. Ze zijn goed gebriefd en weten precies wat wanneer te doen.

Interesse?

Neem dan gerust contact op, dan bespreken we tijdens een kop thee wat ik voor je kan betekenen.