Organisatieontwikkeling

In de maatschappij is er veel in beweging. Denk aan energietransitie, circulaire economie en de opkomst van sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemers ondernemen steeds bewuster circulair én sociaal. Er zijn allerlei thema’s die door overheden door organisaties, bedrijven en inwoners gezamenlijk worden aangepakt. Organisaties willen wendbaarder worden en in contact met hun omgeving staan, zodat ze snel kunnen reageren. Dat betekent dat medewerkers steeds meer eigenaarschap moeten tonen, verbinding met hun omgeving moeten kunnen maken en over organisatiegrenzen moeten kunnen samenwerken. 

Bedrijfsvoering en teamontwikkeling

Veel organisaties zijn op zoek naar hoe zij in deze tijd van transitie hun medewerkers kunnen toerusten om met de nieuwe omstandigheden om te gaan en hun werk effectief te doen. En als het even kan, ook nog betekenis en impact toevoegen. Dit vraagt het aanleren van vaardigheden, maar ook dat de systemen en processen de manieren van werken mogelijk maken.

Ik begeleid organisaties bij de ontwikkeling van management en medewerkers en zorg dat de bedrijfsvoering zo is ingericht, dat deze aansluit bij de gekozen richting.

Gezamenlijk doel en creativiteit

Het begeleiden van teams in deze transitie, vraagt tijd. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. Stap 1 is het gemeenschappelijk doordrongen zijn van een gezamenlijk doel: het (hoger) doel van de organisatie. Door het doel van de organisatie en de verhalen hierover steeds te delen, komt er een creativiteitsproces op gang bij de medewerkers. Het is super om te zien dat ze hun energie dan gaan richten op hoe de organisatie dit doel kan bereiken. Ze komen met suggesties om op hun plek in de organisatie het verschil te maken.

Verbinding en veilige setting

Ik merk dat ik in mijn projecten zowel verbinding houd met de opdrachtgever, het management en de medewerkers, maar ik faciliteer ook de verbinding tussen management en werkvloer. Het is essentieel om naast interventies met trainingen, games of interactieve sessies ook in de dagelijkse operatie aandacht te besteden aan ieders rol. Dan is helder wat ieders taak is en kan er goed en efficiënt samengewerkt worden. Ik creëer een veilige setting waarin men elkaar feedback kan geven. Waar er geëxperimenteerd kan worden. En waar dus ook dingen mogen mislukken. Dat is de essentie van experimenteren. Dan krijgt en voelt iedereen de ruimte te groeien in zijn vaardigheden om eigenaarschap te pakken en in verbinding met de buitenwereld zijn taak in te vullen. Uiteraard verbonden met het (hoger) doel van de organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten wat ik voor jou en/of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op.