Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sandra Barth Organisatieontwikkeling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vastleggen van persoonsgegevens

Ik leg persoonsgegevens vast in mijn CRM-systeem, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werk en opdrachten. Dit systeem is beveiligd met een tweetraps verificatiesysteem. Alleen mijn boekhouder en PA hebben hier toegang toe en kunnen deze gegevens niet exporteren of anderszins gebruiken.

Ik maak gebruik van Mailchimp voor een incidenteel verschijnende updates. De mensen die op deze mailinglist staan, hebben zich hiervoor zelf aangemeld en toestemming gegeven voor het opslaan van hun persoonsgegevens en het ontvangen van de incidentele updates.

Ik leg de NAW-gegevens en bankrekeningnummer vast van mijn debiteuren  en crediteuren ten behoeve van onze financiële administratie.m, zolang je geen formulier invult in mijn website.

Mijn website legt cookies vast en deze verschijnen in mijn CRM. Dit is anoniem zolang je geen formulier invult op mijn website.

Ik verklaar nadrukkelijk dat ik geen gegevens vastleg die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van mijn werk.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@sandrabarth.nl.

Bescherming van uw gegevens

Sandra Barth Organisatieontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail naar info@sandrabarth.nl.

 

Amersfoort, mei 2018