Projecten

De Stichting Schaal van Betekenis bouwt aan een gedachteverandering over waarde: niet langer willen we organisaties meten op alleen hun financiële waarde, de sociaal maatschappelijke waarde is minstens zo belangrijk. Ik help mee de tool Scale of Significance (schaal van betekenis) te ontwikkelen, bouw de community op en verspreid het gedachtegoed.

Lees verder

De Blauwe Paraplu is een coöperatie die startende ondernemers vanuit de bijstand ondersteunt met coaching en opleiding. De startende ondernemers zijn lid van de coöperatie en beslissen over de bedrijfsvoering. Het bestuur heeft een adviserende, coachende en begeleidende rol. Ik ben bestuurslid en denk mee met de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling van dit innovatieve en creatieve concept.

Een aantal keer per jaar organiseer ik een creatiesessie voor Stichting Werklust. Hierbij staat een hartwerker centraal die iets in de wereld wil zetten. Tien tot vijftien deelnemers denken met deze hartwerker mee door vragen te stellen en cadeautjes te geven: een contact in hun netwerk, een coachsessie of iets anders wat de hartwerker kan gebruiken om zijn droom te verwezenlijken.

Het veranderen van een organisatie naar een open ecosysteem gaat niet vanzelf. Seats2meet is erin geslaagd wereldwijd een open ecosysteem neer te zetten, te danken aan een verdienmodel dat zowel uit monetair als sociaal kapitaal bestaat en de Serendipity Machine, dat op basis van de meest recente technologie (algoritmes) relevante verbindingen tot stand brengt tussen mensen in het ecosysteem. Ik ben ambassador, wat inhoudt dat ik organisaties kan helpen net zo open te worden, door organisatieontwikkeling, ondersteund met de Serendipity Machine.

Het is begonnen met incidentele bijeenkomsten waarbij we ons verdiepen in het boek 'Leven en werken met de Seizoenen' van Jaap Voigt. Sinds 2017 is het een jaarcyclus waarbij een groep maandelijks bij elkaar komt en de thema's doornemen die in die tijd van het jaar spelen.

Lees verder

Sinds 2015 ben ik mede-eigenaar van Peer!, een Seats2meet locatie. Naast de verhuur van vergaderzalen, bieden we flexibele werkplekken aan. In drie jaar tijd bouwen we een netwerk van 3000 professionals op van bedrijven en zp'ers, die gezamenlijk de community van Peer! vormen. Zij werken

Lees verder

In 2015 neem ik het netwerk Bewust Eemland over met 15 leden. Het heeft drie jaar stilgelegen. Na drie jaar (2018) heb ik een groei gerealiseerd naar 120 leden. Met een team van leden en vrijwilligers (re-integratie) die de werkzaamheden grotendeels verrichten, zetten we een energiek, hecht en enthousiast netwerk op.

Lees verder

TNO heeft samen met het bestuur van stichting PSO Nederland en een netwerk van bedrijven een prestatieladder ontwikkeld. De prestatieladder is een meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer of inclusief onderneemt. Zij willen

Lees verder

Van 2012 tot 2014 ben ik werkzaam als bureaumanager bij Blik op Werk. Blik op Werk geeft een keurmerk uit voor bedrijven die zich bezighouden met re-integratie, loopbaanbegeleiding en andere activiteiten die mensen duurzaam aan het werk houden. Sinds kort

Lees verder

Stadsdeel Amsterdam-Noord wil aan de slag met Het Nieuwe Werken en een meer open organisatie worden. Wat betekent dit voor HRM, IT en wat zijn de juridische aspecten? Samen met een vertegenwoordiging van alle afdelingen gaan we op onderzoek uit in een SWAT-sessie (Samen werken aan de toekomst). Er komt een concreet plan van aanpak waar de organisatie samen mee aan de slag kan gaan.

Veel processen zijn organisatiebreed en afdelingen zijn hierin afhankelijk van elkaar. Er is onvoldoende kennis waarom zaken lopen zoals ze lopen. Door in een aantal sessies met de medewerkers het proces te optimaliseren, ontstaat er begrip en gaan ze samen aan de slag en lopen de processen soepeler.

Voor de Manifestgroep maak ik een business case waarin niet alleen financieel wordt berekend wat de gevolgen zijn van een bepaald scenario, maar ook wat de sociaal maatschappelijke waarde is die wordt toegevoegd.

Met de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2007 moeten alle organisaties in de gemeente Haarlemmermeer gaan samenwerken die zich bezighouden met jeugd. In Haarlemmermeer betreft dit zes organisaties. Ik ga bij alle organisaties met het management in gesprek om te onderzoeken hoe de situatie is en

Lees verder

De organisatie wordt voorbereid op de implementatie van een nieuw ICT-systeem, waarbij veel werkzaamheden geautomatiseerd worden. De uitval wordt nog door medewerkers afgehandeld, die alle Wetten kunnen behandelen in plaats van één wet. Met andere woorden: de teams moeten worden omgevormd door multidisciplinaire teams.

Lees verder

Sinds 2017 ben ik facilitator van het netwerk van organisatie-adviseurs dat zich verdiept in nieuwe organisatievormen, met een specifieke interesse in Teal for Teal. Door zelf te experimenteren, gastsprekers te bevragen en op bedrijfsbezoeken te gaan, zijn deze organisatie-adviseurs

Lees verder

Ergomotion is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten, mensendieck-therapeuten, ergonomen, arbeidsdeskundigen en ARBO-specialisten die het bedrijfsleven ondersteunen bij de zorg voor hun personeel.

Lees verder

In 2014 is René Notten bezig met het opzetten van Metrieken.nl. Metrieken.nl is een bedrijf dat zich richt op het meten van de doorlooptijd en kosten van softwareprojecten. Zij maken hiervan gebruik van een tooling, genaamd MetricsQuest.

Lees verder

Vanaf 2014, waarbij de G1000 de aanleiding was, reikt een groep bewoners de zogenaamde Buurtwetertegel uit aan bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt. Doel van deze tegel is de bewoners in het zonnetje te zetten, maar ook andere bewoners te inspireren zich in te zetten voor hun buurt.

Lees verder

In 2014 was de eerste G1000 in Amersfoort, waarbij 1000 Amersfoorters samen de agenda bepaalden voor de stad voor de komende tijd. Hieruit zijn 8 werkgroepen voortgekomen, die regelmatig met elkaar overleggen. Ik trok de

Lees verder

Een groep organisatie-adviseurs, gespecialiseerd in projecten in de jeugdzorg, werkt al een aantal jaar samen onder de noemer De Jeugdzaak. Zij zijn echter nu zo gegroeid dat het tijd wordt om een meer formele vorm van samenwerking te kiezen.

Lees verder

Sinds 2008 trek ik het vrouwennetwerk Tara dat zich verdiept in onderwerpen op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke groei. Het is een hecht netwerk van een groep vrouwen dat al meer dan 10 jaar lief en leed met elkaar deelt.

Lees verder

Referenties