netwerk van klanten

Blik op Werk

Van 2012 tot 2014 ben ik werkzaam als bureaumanager bij Blik op Werk. Blik op Werk geeft een keurmerk uit voor bedrijven die zich bezighouden met re-integratie, loopbaanbegeleiding en andere activiteiten die mensen duurzaam aan het werk houden. Sinds kort is dit keurmerk niet meer verplicht door het UWV, die deze mensen veelal inhuurt. Hierdoor is de noodzaak bij veel klanten verdwenen en moet de organisatie om van gedwongen winkelnering naar klanten die vanuit een intrinsieke motivatie het keurmerk willen. In twee jaar tijd keer ik het proces om en bereik ik een stijgende lijn van nieuwe klanten.

Ik stuur de twee afdelingen aan. Ik steek in op een meerwaarde voor klanten door het keurmerk te combineren met professionalisering en organiseer workshops en kennissessies. Hierdoor komt er een extra inkomstenstroom op gang én ontstaat er commitment bij de klanten aan de organisatie.

Overige activiteiten die bijgedragen hebben aan de commitment zijn een heldere online strategie (w.o. website vernieuwen, social media inrichten) en de organisatie van het jaarlijkse Blik op Werk congres.