ketensamenwerking

CJG Haarlemmermeer

Met de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2007 moeten alle organisaties in de gemeente Haarlemmermeer gaan samenwerken die zich bezighouden met jeugd. In Haarlemmermeer betreft dit zes organisaties. Ik ga bij alle organisaties met het management in gesprek om te onderzoeken hoe de situatie is en hoe de houding van de medewerkers is. Bij sommige organisaties is een grote weerstand. Vervolgens wordt er op elke locatie een bijeenkomst georganiseerd, waar de betreffende teamleider of directeur samen met mij een presentatie geeft. Op interactieve wijze worden medewerkers betrokken bij de nieuwe situatie en denken ze mee over hoe het CJG vorm te geven. Ook bij die organisaties waar veel ontevredenheid heerste, werden de medewerkers enthousiast.

Het resultaat wordt gevierd met een grote feestelijke bijeenkomst in 2008 waarbij alle relevante betrokkenen, incl. de gemeente aanwezig zijn bij wijze van startschot van het CJG. Er wordt een flyer uitgedeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin, waaraan alle medewerkers van alle betrokken organisaties een bijdrage hebben geleverd: het is een product van iedereen. Deze flyer staat symbool voor dat het CJG van alle betrokkenen is.