bewonersnetwerken

G1000

In 2014 was de eerste G1000 in Amersfoort, waarbij 1000 Amersfoorters samen de agenda bepaalden voor de stad voor de komende tijd. Hieruit zijn 8 werkgroepen voortgekomen, die regelmatig met elkaar overleggen. Ik trok de coördinatie tussen deze werkgroepen als voorzitter van de regiegroep, verzorgde de communicatie naar de stad (social media en website) organiseerde de G1000 terugkomdag.

Het Platform G1000.nu is een onafhankelijk burgerinitiatief wat streeft naar nieuwe democratie door alle burgers een gelijke stem te geven bij het bepalen van de toekomst van de eigen gemeenschap. Zij organiseert en begeleidt daarvoor ‘bottom-up’ processen voor grote groepen deelnemers – 100-1000+ – op uitnodiging van burgers, overheden en werkgevers. Een aantal principes zijn daarbij leidend:
– alle leden van de gemeenschap krijgen een gelijke kans om deel te nemen door loting
– dialoog staat centraal
– het hele ‘systeem’ is in de zaal
– deelnemers leiden zichzelf en maken zelf de agenda
– het is veilig om deel te nemen
– keuzes zijn transparant
Zij streeft erna om in alle gemeentes van Nederland een G1000 te laten plaats vinden en nodigt Gemeentes uit om daarvoor het initiatief te nemen!