overheid

Sociale Verzekeringsbank

De organisatie wordt voorbereid op de implementatie van een nieuw ICT-systeem, waarbij veel werkzaamheden geautomatiseerd worden. De uitval wordt nog door medewerkers afgehandeld, die alle Wetten kunnen behandelen in plaats van één wet. Met andere woorden: de teams moeten worden omgevormd door multidisciplinaire teams.

Gedurende een jaar wordt er op acht locaties met één team op de nieuwe manier gewerkt. Ik heb de teamleiders hierbij begeleid d.m.v. intervisie. Met de relevante stafafdelingen en directie is elk kwartaal geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De ervaringen werden vastgelegd voor de uitrol. Samen met de communicatiemedewerkers van de SVB hebben we een communicatieplan ontwikkeld en uitgevoerd dat parallel liep aan de pilot.

Het resultaat was dat alle medewerkers, ook van de teams die niet meededen, enthousiast waren om op de nieuwe manier te gaan werken. Voor de medewerkers die het niet in zich hadden om op de nieuwe manier te werken, is een andere geschikte werkplek (elders) gezocht. De organisatie was klaar om op de nieuwe manier met het nieuwe ICT-systeem te gaan werken.