Waardevolle business cases

Of er wel of niet geïnvesteerd wordt in een project of innovatie wordt meestal bepaald door een financiële kosten- en batenanalyse. Vaak wordt de waarde van het ecosysteem van het project of organisatie en de sociaal maatschappelijke waarde van het project vergeten.

In de waardevolle business cases die ik maak neem ik de volgende aspecten mee:
- waardestromen in, omvang van en draagvlak binnen het ecosysteem
- mogelijke impact op sociaal maatschappelijk én duurzaamheidsaspecten.

waardevolle business casesEcosysteem
Het in kaart brengen van het ecosysteem doe ik met de betrokkenen van het project of innovatie tijdens een sessie. Samen verzamelen we alle betrokken organisaties en personen en visualiseren de waardestromen binnen het systeem. Soms zijn er gesprekken nodig met betrokken organisaties en personen om te bepalen hoe zij staan tegenover het project.

 

waardevolle business cases donuteconomieImpactanalyse
In een waardevolle business case staat ook een impactanalyse. In deze impactanalyse gaat het erom hoe de organisatie zoveel mogelijk impact kan bereiken en wel op sociaal maatschappelijk en duurzaamheid gebied. Instrumenten die hierbij toegepast kunnen worden zijn bijvoorbeeld de donut (Doughnut Economics, Kate Raworth) en de Schaal van Betekenis van Manifesto.

Interesse?
Neem dan gerust contact op, dan bespreken we tijdens een kop thee wat ik voor je kan betekenen.